Startsida

Utlämnande av Reklamspärr

Syftet med denna tjänst är att ge aktörer på marknaden möjlighet att komplettera sina egna register med uppgift om vilka personer som i SPAR angivit att de inte vill ha direktadresserad reklam. För att denna uppgift ska kunna lämnas ut elektroniskt måste respektive person ha gett sitt samtycke till det. Tjänsten kan nyttjas vid ett enstaka tillfälle eller som prenumeration med återkommande avisering.

Du kan läsa mer om innehållet och formatet i resultatfilen under relaterat innehåll nedan.