Startsida

Kundtestmiljö

Kundtestmiljö

Den som utvecklar en egen applikation för åtkomst till SPAR via Personsök program till program eller Filtransport ska testa sin applikation mot SPAR:s kundtestmiljö innan den används i produktion. Kundtestmiljön är enbart avsedd för att genomföra funktionella test, inte prestandatester.

Under menyval Anslutning till kundtestmiljön beskrivs hur sökningar kan genomföras på id-nummer eller på namn, adress, födelsetid. Där beskrivs även hur lämna/hämta fil går till.

Information om SPAR:s XML-scheman finns i menyn under XML-scheman.

Observera att det krävs organisationscertifikat för att nå SPAR:s kundtestmiljö. Det vill säga samma krav som för att nå SPAR:s produktionsmiljö.

Databasen i kundtestmiljön innehåller anonymiserad testdata. Persondata är statisk, men uppdatering sker vid behov för att anpassa testpersonernas egenskaper så de stämmer med vad som kan förekomma i verkligheten. Persondata i kundtestmiljön kan komma att ändras drastiskt.

Ingen certifiering eller godkännande sker av kundens applikation. Det är kundens eget ansvar att testa sin applikation i tillräcklig omfattning. Det är viktigt att tester i kundtestmiljön genomförs innan applikationen ansluts till SPAR:s produktionsmiljö.

Om det finns behov av testpersonnummer vid utveckling av eget system så finns det på Skatteverkets webbplats om “API:er och öppna data” en förteckning över testpersonnummer med sekelsiffror, dvs 12 tecken långa. Dessa personnummer är formellt korrekta men kommer inte att tilldelas någon verklig person. Observera att testpersonnummer bara får användas i testmiljö - aldrig i produktionssystem.

Ett personnummer är definitionsmässigt tio siffror ÅÅMMDD-NNNK, men för att förväxling aldrig ska kunna ske mellan personer som är 100 år äldre rekommenderar e-Samverkansprogrammet, eSam, att sekelsiffra alltid används i IT-system, dvs ÅÅÅÅMMDD-NNNK. I SPAR krävs tolv siffror för personnummer.

Om felaktigheter i testmiljön eller i beskrivningar kring denna upptäcks ska det anmälas till kundtjänst. Anmälan av fel i kundtestmiljön kan göras via Felanmälan.

Frågor angående kundtestmiljön kan ställas till kundtjänst, helst via Kontaktformuläret. Skatteverket kan enbart lämna stöd i frågor om funktionaliteten i kundtestmiljö och i systemgränssnitt, inte i frågor som berör kundens egen applikation eller hur applikationen ska utvecklas.