Startsida

Identifieringsinformation - Utfil

Termbeskrivning av XML-element

IdentifieringsinformationFil

Förekommer en gång i utfilen.

Medieleverantör

Utöver nedanstående beskrivna element tillåter XML-schemat ytterligare element. Dessa är dock inte relevanta i detta kontext.

KundNr
Förklaring SPAR:s organisationsnummer.
Format Ett heltal

Mediemottagare

KundNr
Förklaring Det kundnummer som har tilldelats slutkund.
Format Ett heltal mellan 500000 och 600000
OrgNr
Förklaring Mediemottagarens organisationsnummer.
Format Sträng. 12 stycken numeriska tecken.
Kontaktperson
Förklaring Mediemottagarens kontaktperson.
Format Sträng. 1-40 tecken.
KontaktTelefon
Förklaring Telefonnummer till Mediemottagarens kontaktperson.
Format Sträng. 1-40 tecken.
KontaktEpost
Förklaring E-postadress till Mediemottagarens kontaktperson.
Format Sträng. 1-40 tecken.

Filinformation

UppdragId
Förklaring Det nummer som har tilldelats uppdraget.
Format Heltal. Värde större eller lika med 1.
ResultatfilSkapad
Förklaring Tidpunkten då filen skapades.
Format Datum och tid. (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.nnn)
Sekvensnummer
Förklaring Sekvensnummer på resultatfiler från prenumerationsuppdrag
Format Heltal. 1-99999