Filer

Alla filer som produceras av SPAR:s tjänster har XML-format. Infiler som lämnas till SPAR ska också ha XML-format, men via kundapplikationen finns även alternativen XML-fil med förenklat schema samt CSV-fil. Se detaljer nedan.

Vilken tjänst som använder vilka filer finns beskrivet i undermenyn till denna flik.

Infiler

Lämna via Filtransport

Fil som lämnas via Filtransport ska ha XML-format.

Filnamnet ska ha följande struktur:

SPARinfiltyp_åååmmddttmmss_SPARkundnr

“infiltyp” ersätts av typ av infil:

 • för urval och aviseringar gäller:
  • ”InfilPersonNr” (version 2019.1 och tidigare)
  • “InfilIdNummer” (version 2021.1)
 • för personummersättning gäller: ”Personnummersattning”

“ååååmmdd” ersätts av datum då filen skapades
“ttmmss” ersätts av tidpunkt då filen skapades i timme, minut och sekund
“kundnr” ersätts av kundnummer för den leveransmottagare som finns registrerad för uppdraget

Exempel:

SPARInfilPersonNr_20191021132625_SPAR500043.xml
SPARInfilIdNummer_20211013132625_SPAR500043.xml
SPARPersonnummersattning_20191021132625_SPAR500043.xml

Lämna via kundapplikationen

Fil som lämnas via kundapplikationen kan vara:

 • XML-fil (samma som kan lämnas via Filtransport)
 • Förenklad XML-fil utan identifieringsinformation, så kallad Manuell fil.
 • CSV-fil

Det finns inga specifika krav på filnamnet i kundapplikationen.

Filstorlek och komprimering för infiler

Filer som lämnas in till SPAR-tjänster får inte vara större än 100 Mbyte. Det gäller såväl Filtransport som Kundapplikation. Det rekommenderas att filer lämnas i zip-format.

Om filen lämnas i zip-format gäller följande:

 • Zipfilen får bara innehålla en fil.

 • För Filtransport måste namnet på zipfilen följa namnet på den fil som ska lämnas. Om filen som ska lämnas t.ex. heter: SPARInfilPersonNr_ååååmmdd_SPAR500043.xml så måste zipfilen heta: SPARInfilPersonNr_ååååmmdd_SPAR500043.xml.zip

 • För Kundapplikationen kan såväl zipfil som filen i zipfilen ha godtyckligt filnamn.

Vid lämnande av fil via Filtransport måste HTTP-header “Transfer‑Encoding: chunked” sättas för korrekt hantering av filstorlekar större än 10 MB. Rekommendationen är att alltid sätta denna header, oberoende av storlek på filen.

Verifiering av infil

Notera speciellt att det är kundens ansvar att kontrollera att filen innehåller korrekta uppgifter. När filen lämnas in till SPAR-tjänsten och har validerats innebär detta enbart att filen har rätt format i enlighet med XML/CSV-schemat. Det innebär dock inte att de personnummer som finns i filen verifieras, utan endast att de är korrekta på så sätt att de innehåller godkända siffror. Felaktiga personnummer kommer inte att ge några träffar i SPAR och inte heller några felmeddelanden.

Utfil

Alla filer som levereras från SPAR komprimeras enligt zip. Det innebär bl.a. att storleken på filerna som hämtas minskar. Du som kund och filmottagare måste också använda ett program som kan packa upp filen ur det komprimerade formatet. Det finns ett antal program på marknaden som kan hantera detta och i många fall finns det redan på din dator.

Namn på de filer som levereras till kund byggs upp enligt följande:

SPARTjänst_ÅÅÅÅMMDDttmmss_SPARkundnr-Uppdragsnummer

“Tjänst” ersätts av tjänstens namn
“ÅÅÅÅMMDD” ersätts av datum då filen skapades
“ttmmss” ersätts av tidpunkt då filen skapades i timme, minut och sekund
“kundnr” ersätts av kundnummer för den leveransmottagare som finns registrerad för uppdraget “Uppdragsnummer” ersätts av det uppdragsnummer som uppdraget har

Beroende på filens storlek komprimeras filer med zip eller gzip, se avsnitt nedan. Ändelsen på filen blir olika beroende på vilken komprimeringsteknik som används.

Exempel, komprimerad med zip:

SPARAvisering_20191021132625_SPAR500043-937.xml.zip 

Exempel, komprimerad med gzip:

SPARAvisering_20191021132625_SPAR500043-937.tar.gz

Observera att om uppdraget läggs om, t.ex. på grund av ändrad frekvens i prenumeration, dag för körning eller andra parametrar i uppdraget, så kommer uppdragsnumret att ändras. Då ändras också filnamnet eftersom uppdragsnumret är en del av filnamnet.

Filstorlek och komprimering för utfiler

Storleken på utfilen i aviseringstjänsterna är direkt beroende av antalet poster som finns i filen. Det går dock inte att ange någon exakt storlek eftersom storleken i varje aviseringspost (personpost) kan variera stort. En grov uppskattning när det gäller XML-filen är att varje aviseringspost motsvarar 1 kbyte i utfilen. Vid 100 000 personposter blir XML-filen ca 100 Mbyte och vid 1 000 000 personposter blir XML-filen ca 1 Gbyte stor.

Alla utfiler levereras komprimerade, oberoende av om de hämtas via Kundapplikationen eller Filtransport. Filer som är mindre än 4 GB komprimeras med zip, medan större filer komprimeras med gzip, eftersom zip endast stödjer filstorlekar upp till 4 GB.

Teckenkodning

Den teckenkodning som används i filer till och från SPAR är Unicode enligt UTF-8. Unicode är en industristandard som låter datorer hantera text skriven i världens alla skriftsystem och UTF-8 är den standard som normalt används i protokoll över internet.