Startsida

Handläggning

Handläggningstid

Efter att ansökan inkommit till Skatteverket fattar myndigheten beslut om sökanden ska få tillgång till uppgifter i SPAR. När myndighetsbeslutet om tillstånd är fattat ska SPAR:s kundtjänst verkställa utlämnandet.
Normal handläggningstid för att bevilja tillstånd och registrera uppdraget i SPAR är inom två veckor.

Tillgång till uppgifter i SPAR

SPAR:s kundtjänst tar kontakt med den som är uppsatt som kontaktperson i ansökan. Efter att en första kontakt har upprättats får kunden via e-post en beställningsbekräftelse där ytterligare uppgifter efterfrågas. I beställningsbekräftelsen kommer man bland annat överens om följande uppgifter:

  • tidpunkt för genomförande av uppdraget
  • precisering av detaljer och parametrar i uppdraget
  • faktureringsadress
  • ytterligare kontaktuppgifter för uppdraget
  • användare som ska ha åtkomst till SPAR för att hämta och lämna uppgifter.

Användare kan även läggas till och tas bort under uppdraget genom att behörig företrädare för kunden anmäler detta skriftligt till kundtjänst.

När alla detaljer kring uppdraget är utklarade ska kunden godkänna uppdraget. Gäller det tjänsten urval godkänner kunden dessutom parametrar, antal och pris som återfinns i den simuleringsbekräftelse som mailas till kund tillsammans med beställningsbekräftelsen. När kund och kundtjänst har kommit överens om alla detaljer verkställer kundtjänst uppdraget. I samband med verkställandet får kund en uppdragsbekräftelse där uppdragets detaljer framgår, samt en slutgiltig version av beställningsbekräftelsen.

Beroende på typ av tjänst kan det skilja sig åt hur kunden får beställda uppgifter från SPAR. Om det är frågan om en tjänst där kunden hämtar fil via webbgränssnitt sker normalt följande:

  • uppdraget körs nästkommande natt eller vid överenskommen tidpunkt.
  • när uppdraget är kört levereras resultatet i form av en fil till den area där kunden kan hämta resultatet.
  • kunden hämtar resultatfilen efter inloggning med e-legitimation.

Om kunden ska lämna in en fil i det aktuella uppdraget ska det göras i god tid före kl. 23 dagen innan uppdraget ska köras. Vi rekommenderar att filen laddas upp senast kl 18. SPAR måste hinna ta emot och bearbeta filen innan uppdragen börjar verkställas vid midnatt.

När resultatet är levererat till kundarean betraktar Skatteverket det som att resultatet har levererats till kunden.

Får du inte mail från SPAR?

Det kan bero på att den e-postadress du angett som mottagaradress är inställd på att automatiskt vidarebefordra till en annan e-postadress. Vi har i SPAR infört en säkerhetsfunktion - DMARC (Domain-based-Message Authentication, Reporting and Conformance) för att öka säkerheten ytterligare och förhindra dataintrång och andra bedrägerier. Denna funktion tillåter inte automatisk vidarebefordran av våra e-postaviseringar från skatteverket.se eller statenspersonadressregister.se.

Grundproblemet är att det är enkelt att förfalska e-post, så kallad spoofing, och att det är svårt för en lekmanna-mottagare av meddelandet att kontrollera dess äkthet. Meddelandet ser utifrån innehållet oftast äkta ut, och ser ut att komma från rätt avsändare om man bara tittar på avsändaradressen. Men det finns tekniska lösningar på detta problem, framförallt ett säkerhetsprotokoll som heter DMARC.