Startsida

Personsökning

Tjänsten erbjuder direktåtkomst till SPAR för att aktualisera, komplettera och kontrollera personuppgifter.

Tjänsten består av två delar:

  • Slå upp enskild person genom att ange personnummer eller samordningsnummer. Om personen finns i SPAR visas personinformationen, om inte visas ett felmeddelande.
  • Sökning efter personer genom att ange namn och adress, alternativt födelsetidsintervall eller en kombination av födelsetidsintervall, namn och adress. Alla personer i SPAR som matchar sökningen visas i en lista, alternativt visas ett felmeddelande. Listan visar personnummer, namn och adress. Utifrån listan kan detaljer om en person i taget visas.

När sökning görs med namn och adress utförs sökningen även mot historiska uppgifter tre år bakåt i tiden. Detta för att även omfatta personer som till exempel nyligen bytt namn eller flyttat under denna period.

Åtkomst till tjänsten sker via webbgränssnitt eller via så kallad program till program-kommunikation. Om åtkomst ska ske via program till programkommunikation är det viktigt att du testar din applikation mot SPAR:s kundtestmiljö innan du får åtkomst till produktionsmiljön.

Vill du ansöka om tillgång till vår personsökningstjänst?

För att få tillgång till SPAR:s olika tjänster måste du skicka in en ansökan till oss.