Startsida

Namn

Termbeskrivning av XML-element

DatumFrom
Förklaring Datum från och med.
Format Datum. (ÅÅÅÅ-MM-DD)
DatumTill
Förklaring Datum fram till vilket information gäller eller gällde. Datum 9999-12-31 anger att posten är aktuell.
Format Datum. (ÅÅÅÅ-MM-DD)
Aviseringsnamn
Förklaring I aviseringsnamn läggs mellannamn, efternamn och förnamn in, i den ordningen, max 36 tecken (från folkbokföringen om namnen tillsammans överskrider 36 tecken). Finns ett aviseringsnamn anges det här.
Format Sträng. 1-36 tecken.
Fornamn
Förklaring Förnamn, alla förnamn med mellanslag emellan.
Format Sträng. 1-80 tecken
Tilltalsnamn
Förklaring Kod som anger vilka av förnamnen som är tilltalsnamn. Om det inte finns någon kod för tilltalsnamn finns inget tilltalsnamn angivet i folkbokföringen och därmed inte i SPAR.

20 = 2 anger att det andra förnamnet är tilltalsnamnet.
12 = 12 anger att det första och andra förnamnet är tilltalsnamn (förnamn med bindestreck betraktas som två namn).

Exempel:
För en post med förnamn “Eva Ulla-Karin Isa”. Om tilltalsnamn är “Ulla-Karin” så är koden “23”. Om tilltalsnamn är “Isa” så är koden “40”.
Format Ett heltal mellan 10-99
Mellannamn
Förklaring Namn mellan förnamn och efternamn t.ex. namn som ogift.
Format Sträng. 1-40 tecken
Efternamn
Förklaring Efternamn
Format Sträng. 1-60 tecken