Startsida

Utvandrad

I SPAR finns uppgifter om alla som är folkbokförda i Sverige oavsett personens medborgarskap. Uppgifter i SPAR uppdateras så länge uppgifterna finns kvar i SPAR. Om en utvandrad person anmäler en ny adress till folkbokföringen via vilken hen kan nås uppdateras SPAR med den nya adressen (”utlandsadress”).

Regler om gallring (borttag) av uppgifter för utvandrade

  • Gallringstiden i SPAR av uppgifter för utvandrade är 5 år.
  • Den som är utvandrad (gäller även utvandrade med sekretessmarkering) kan begära uppskjuten gallring i femårsperioder. Sådan begäran kan upprepas så länge personen är utvandrad och behovet att uppgifterna finns kvar i SPAR kvarstår.
  • Uppgifter om en utvandrad person som redan gallrats kan bli återinlästa i SPAR.

Reglerna som styr gallringstiderna i SPAR återfinns i 16 § förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret.

Anmäl uppskjuten gallring eller återinläsning så här:

Logga in som privatperson och nyttja e-tjänsten för utvandrade. Du som inte har möjlighet att logga in kan istället använda webbformuläret

Efter anmälan kan det ta upp till en vecka innan återinläsning sker i SPAR. Vid återinläsning hämtas uppgifterna från Folkbokföringen.

Kontakta Folkbokföringen om personuppgifter behöver ändras. När de ändrats i Folkbokföringen kommer de även att uppdateras i SPAR.

Begränsad återinläsning av relationer

Under en övergångsperiod kommer uppgift om make/maka/partner-relation att saknas direkt efter återinläsning. Att uppgift om relation saknas kan därmed betyda att uppgiften ännu inte finns i SPAR eller att personen i fråga inte har någon relation.

Uppgiften tillförs i SPAR antingen via en periodisk uppdatering en tid efter återinläsning eller när det sker en uppdatering, t ex ny adress, på person som har en make/maka/partner-relation, beroende på vad som inträffar först. Denna relation kommer efter uppdateringen se ut som att den startade på uppdateringens datum.