Startsida

Persondetaljer

Termbeskrivning av XML-element

DatumFrom
Förklaring Datum från och med.
Format Datum. (ÅÅÅÅ-MM-DD)
DatumTill
Förklaring Datum fram till vilket information gäller eller gällde. Datum 9999-12-31 anger att posten är aktuell.
Format Datum. (ÅÅÅÅ-MM-DD)
Sekretessmarkering
Förklaring Kod som anger om personen har sekretessmarkering. Uppgiften om att sekretess föreligger lämnas ut till alla.
Format Sträng. Möjliga värden är “JA” eller “NEJ”
Sekretessmarkering:sattAvSPAR
Förklaring Attribut i Sekretessmarkering som anger om sekretess satts av SPAR när Folkbokföringen skickat skyddad folkbokföring med inte sekretessmarkering.
Format Sträng. Möjligt värde är “JA”
SkyddadFolkbokforing
Förklaring Kod som anger om personen har skyddad folkbokföring. Uppgiften om att skyddad folkbokföring föreligger lämnas ut till alla.
Format Sträng. Möjliga värden är “JA” eller “NEJ”
AvregistreringsorsakKod
Förklaring Kod som anger om personen är avregistrerad från folkbokföringen och av vilket skäl. Fler än nedan angivna koder kan tillkomma.

Sedan våren 2019 har SPAR börjat lagra avregisteringskoder i tvåställigt format. De tidigare enställiga koderna kan inte entydigt översättas till tvåställiga.

A = Avliden, motsvarar AV
G = Gammalt nummer, innebär att personen av någon orsak har fått ett nytt personnummer. Hänvisning finns då till det nya numret. Motsvarar GN och GS.
O = Övrig orsak, motsvarar alla tvåställiga koder som inte motsvaras av A och G.

AV = Avliden
UV = Utvandrad
GN = Gammalt nummer, hänvisning finns då till det nya numret
GS = Gammalt samordningsnummer, hänvisning finns då till det nya numret
AS = Annullering av samordningsnummer
OB = Försvunnen
TA = Teknisk avregistrering
FI = Falsk identitet

Ytterligare koder kan tillkomma.
Format Sträng. 1-2 tecken.
Avregistreringsdatum
Förklaring Datum då personen avregistrerades från folkbokföringen. Förekommer för samtliga avregistreringsorsaker förutom avliden.
Format Sträng. 1-10 tecken. Exempel på format är “2019-01-01”, “2019-00-00”,“0000-00-00”, “200101”, “2001”, “0”.
Avlidendatum
Förklaring Används bara när elementet AvregistreringsorsakKod har värdet ”Avliden” (A/AV). Anger datum för dödsfallsdagen. Kan vara ett ofullständigt datum.
Format Sträng. 1-10 tecken. Exempel på format är “2019-01-01”, “2019-00-00”,“0000-00-00”, “200101”, “2001”, “0”.
AntraffadDodDatum
Förklaring Används när personen hittades och var död. Används när faktiskt dödsdatum saknas.
Format Sträng. 1-10 tecken. Exempel på format är “2019-01-01”, “2019-00-00”,“0000-00-00”, “200101”, “2001”, “0”.
Fodelsedatum
Förklaring Anger personens födelsedatum.
Format Datum. (ÅÅÅÅ-MM-DD)
FodelselanKod
Förklaring Länskod.
Format Sträng. Två (2) numeriska tecken
Behörigheter Taxering
Fodelseforsamling
Förklaring För personer födda innan 1 januari 2016: Församlingsnamn i klartext. För personer födda efter 31 december 2015: Kommunnamn i klartext.
Format Sträng. 1-30 tecken
Behörigheter Taxering
Kon
Förklaring Anger personens kön.
Format Sträng. Möjliga värden är “KVINNA” eller “MAN”
SvenskMedborgare
Förklaring Anger om personen är svensk medborgare.
Format Sträng. Möjliga värden är “JA” eller “NEJ”
Behörigheter Medborgarskap
Hanvisning
Förklaring Innehåller nästlade element; IdNummer och Typ.
IdNummer
Förklaring Person-, samordnings- eller immunitetsnummer.
Format Sträng. 12 tecken (ÅÅÅÅMMDDNNNN)
Typ
Förklaring ‘Till’ indikerar att hänvisningen är till ett nytt nummer. ‘Fran’ indikerar att hänvisningen kommer från ett gammalt nummer.
Format Sträng. Möjliga värden är “Till” eller “Fran”.

Föjande element med prefixet ‘Sn’ kan endast förekomma för personer med samordningsnummer, samt i vissa fall även för immunitetsnummer (då de delvis hanteras på samma sätt som samordningsnummer).

SnIdentitetsniva
Förklaring För personer med samordningsnummer kan identiteten vara styrkt, sannolik eller osäker. Uppgifter som ska lämnas och också bevisas av personen är bland annat namn, födelsetid, födelseort och kontaktadress.

Giltiga värden på SnIdentitetsniva är:
STYRKT: Personen har personligen besökt ett Skattekontor etc. och bevisat uppgifterna med dokumentation.
SANNOLIK: Personen har utan personligt besök bevisat uppgifterna med dokumentation.
OSÄKER: Personens identitet är varken STYRKT eller SANNOLIK.
INTE_TILLAMPLIG: Ej tillämplig. För samordningsnummer som är vilandeförklarade.

SPAR får för närvarande bara lagra samordningsnummer då identiteten är STYRKT eller SANNOLIK, samt om sådana blir vilandeförklarade eller avregistrerade även INTE_TILLAMPLIG.
Format Sträng. Exempelvis STYRKT eller SANNOLIK.
SnIdentitetsnivaDatum
Förklaring Det datum som samordningsnumret har fått sin identitetsnivå. Kan vara ett ofullständigt datum.
Format Sträng. 1-10 tecken. Exempel på format är “2023-09-01”, “2023-00-00”,“0000-00-00”, “202401”, “2023”, “0”.
SnStatus
Förklaring Innehåller i vissa fall strängen “Stangd” om samordningsnumret är vilandeförklarat. Detta ger en indikation om att hänvisning till ett nytt nummer kan finnas.
Format Sträng. Möjligt värde är “Stangd”
SnTilldelningsdatum
Förklaring Det datum som samordningsnumret har tilldelats en person. Kan vara ett ofullständigt datum.
Format Sträng. 1-10 tecken. Exempel på format är “2019-01-01”, “2019-00-00”,“0000-00-00”, “200101”, “2001”, “0”.
SnPreliminartVilandeforklaringsdatum
Förklaring Det datum som samordningsnumret förväntas bli vilandeförklarat. Detta datum kan dock komma att ändras. Kan vara ett ofullständigt datum.
Format Sträng. 1-10 tecken. Exempel på format är “2019-01-01”, “2019-00-00”,“0000-00-00”, “200101”, “2001”, “0”.
SnFornyelsedatum
Förklaring Det datum som samordningsnumret förnyades. Kan vara ett ofullständigt datum.
Format Sträng. 1-10 tecken. Exempel på format är “2019-01-01”, “2019-00-00”,“0000-00-00”, “200101”, “2001”, “0”.
SnVilandeorsak
Förklaring Orsak till att samordningsnumret har vilandeförklarats eller att immunitetsnumret inte längre är aktuellt.

Möjliga värden för samordningsnummer är:
TIDSFRIST
ANNAN_ORSAK
AVLIDEN

Möjliga värden för immunitetsnummer är:
ERSATT
FELAKTIGT_REGISTRERAT
AVLIDEN
Format Sträng. Exempelvis AVLIDEN.
SnVilandeforklaringsdatum
Förklaring Det datum som samordningsnumret blivit vilandeförklarat. Kan vara ett ofullständigt datum.
Format Sträng. 1-10 tecken. Exempel på format är “2019-01-01”, “2019-00-00”,“0000-00-00”, “200101”, “2001”, “0”.
SnAvlidendatum
Förklaring Används bara när elementet SnVilandeorsak har värdet ”AVLIDEN”. Anger datum för dödsfallsdagen. Kan vara ett ofullständigt datum.
Format Sträng. 1-10 tecken. Exempel på format är “2019-01-01”, “2019-00-00”,“0000-00-00”, “200101”, “2001”, “0”.