Startsida

InfilPersonnummersattning.xsd

Här beskrivs XML-elementen som inkluderas i schemat InfilPersonnummersattning.xsd vilket används av infiler för Personnummersättning.

Termbeskrivning av XML-element

IdentifieringsinformationFil

Förekommer en (1) gång i infilen. Termbeskrivningar för elementet IdentifieringsinformationFil finns i menyn under fliken IdentifieringsInformation - Infil.

PersonnummersattningFragor: PersonnummersattningFraga

Sekvens med personuppgifter enligt nedan.

EgenReferens
Förklaring Kundens egen referens. Visas oförändrad i resultatfilen.
Restriktioner Måste även uppfylla krav enligt den regex som återfinns i schemat.
Obligatorisk Ja
Format Sträng. 11-80 tecken
NamnSokArgument
Förklaring Sökargument där förnamn, mellannamn och/eller efternamn, åtskilda av mellanslag, förekommer i godtycklig ordning. Tillåter wild card (*) i varje namn. Minst två bokstäver måste anges. Wild card (*) måste föregås av minst två tecken. Fonetisk sökning används varvid två tecken som fonetiskt anses som ett tecken räknas som ett tecken.
Begränsningar Får ej kombineras med FornamnSokArgument eller MellanEfternamnSokArgument.
Obligatorisk Ingår i ett XML choice. Välj antingen elementet NamnSokArgument eller FornamnSokArgument och/eller MellanEfternamnSokArgument.
Format Sträng. 1-80 tecken
FornamnSokArgument
Förklaring Sökargument där förnamn, åtskilda av mellanslag, förekommer i godtycklig ordning. I övrigt samma som för NamnSokArgument.
Begränsningar Får ej kombineras med NamnSokArgument. Om NamnSokArgument inte anges måste FornamnSokArgument och/eller MellanEfternamnSokArgument anges
Restriktioner Måste uppfylla krav enligt den regex som återfinns i schemat.
Obligatorisk Ingår i ett XML choice. Välj antingen elementet NamnSokArgument eller FornamnSokArgument och/eller MellanEfternamnSokArgument.
Format Sträng. 1-80 tecken
MellanEfternamnSokArgument
Förklaring Sökargument där mellannamn och efternamn, åtskilda av mellanslag, förekommer i godtycklig ordning. I övrigt samma som för NamnSokArgument.
Begränsningar Får ej kombineras med NamnSokArgument. Om NamnSokArgument inte anges måste FornamnSokArgument och/eller MellanEfternamnSokArgument anges.
Restriktioner Måste uppfylla krav enligt den regex som återfinns i schemat.
Obligatorisk Ingår i ett XML choice. Välj antingen elementet NamnSokArgument eller FornamnSokArgument och/eller MellanEfternamnSokArgument.
Format Sträng. 1-60 tecken
UtdelningsadressSokArgument
Förklaring Sökargument med gatuadress eller motsvarande åtskilda av mellanslag. Tillåter wild card (*) i varje namn. Wild card (*) måste föregås av minst två tecken. Sökning sker på adresselementen careof och utdelningsadress 1 och 2 för folkbokföringsadress och särskild postadress.
Restriktioner Måste uppfylla krav enligt den regex som återfinns i schemat.
Obligatorisk Nej
Format Sträng. 1-100 tecken
PostortSokArgument
Förklaring Sökargument med postort. Tillåter ett eller flera argument åtskilda av mellanslag. Tillåter wild card (*) i varje namn. Wild card (*) måste föregås av minst två tecken
Restriktioner Måste uppfylla krav enligt den regex som återfinns i schemat.
Obligatorisk Nej
Format Sträng. 1-27 tecken
PostNr
Förklaring Postnummer
Obligatorisk Nej
Format Fem (5) numeriska tecken
Fodelsedatum
Förklaring Sökargument för födelsedatum.
Obligatorisk Nej
Format Datum. (ÅÅÅÅ-MM-DD)
Kon
Förklaring Sökargument för kön. Om inget anges avses både man och kvinna.
Obligatorisk Nej
Format Sträng. Möjliga värden är “KVINNA” eller “MAN”