Startsida

Registerutdrag

I registerutdraget visar vi vilka företag och organisationer som fått uppgifter om dig.

Information om att en brottsbekämpande myndighet fått uppgifter om dig från SPAR redovisas inte i registerutdraget. Uppgifterna från SPAR kan hos en sådan myndighet användas i en förundersökning.

Information om att den brottsbekämpande myndigheten fått uppgifter från SPAR kan vara sekretessbelagd enligt Offentlighets- och sekretesslagen (18 kap 1 §). För att inte begå sekretessbrott redovisas därför inte när en brottsbekämpande myndighet fått uppgifter om dig från SPAR.

Du kan själv ta fram ett registerutdrag i vår e-tjänst.

Saknar du e-legitimation kan du begära ett utdrag genom att skriva till:

Skatteverket SPAR
205 30 Malmö

Glöm inte att ange namn och personnummer.