Startsida

Relation

Termbeskrivning av XML-element

DatumFrom
Förklaring Datum från och med.
Format Datum. (ÅÅÅÅ-MM-DD)
Behörigheter Relationer
DatumTill
Förklaring Datum fram till vilket information gäller eller gällde. Datum 9999-12-31 anger att posten är aktuell.
Format Datum. (ÅÅÅÅ-MM-DD)
Behörigheter Relationer
Relationstyp
Förklaring Kod för typ av relation.
Format Sträng. Möjliga värden är ‘VÅRDNADSHAVARE’ eller ‘MAKE/MAKA/REGISTRERAD PARTNER’
Behörigheter Relationer
IdNummer
Förklaring Person-, samordnings- eller immunitetsnummer.
Format Sträng. 12 tecken (ÅÅÅÅMMDDNNNN)
Behörigheter Relationer
Fornamn
Förklaring Förnamn på en relationsperson som saknar id-nummer.
Format Sträng. 1-80 tecken
Behörigheter Relationer
Mellannamn
Förklaring Mellannamn på en relationsperson som saknar id-nummer.
Format Sträng. 1-40 tecken
Behörigheter Relationer
Efternamn
Förklaring Efternamn på en relationsperson som saknar id-nummer.
Format Sträng. 1-60 tecken
Behörigheter Relationer
Fodelsetid
Förklaring Fodelsetid för en relationsperson som saknar id-nummer. Uppgiften kan vara ofullständig eller saknas.
Format Datum. (ÅÅÅÅ-MM-DD)
Behörigheter Relationer
AvregistreringsorsakKod
Förklaring Kod som anger om personen är avregistrerad från folkbokföringen och av vilket skäl. A/AV anges när personen blivit registrerad som avliden. Några andra avregistreringsorsakskoder än avliden lämnas inte för relationsperson.
Format Sträng. 1-2 tecken.
Behörigheter Relationer
Avlidendatum
Förklaring Används bara för avregistreringsorsak ”Avliden” (A/AV). Anger datum för dödsfallsdagen. Kan vara ett ofullständigt datum.
Format Sträng. 1-10 tecken. Exempel på format är “2019-01-01”, “2019-00-00”,“0000-00-00”, “200101”, “2001”, “0”.
Behörigheter Relationer