Startsida

Program till program

Åtkomst till SPAR via program till program-kommunikation (pgm-pgm) innebär att du som kund kan bygga din egen applikation för att kommunicera med SPAR.

För åtkomst till SPAR via pgm-pgm krävs att kunden använder sig av organisationscertifikat enligt X.509-standarden. Mer information om detta finns i menyn under fliken Organisationscertifikat.

Innan du får åtkomst till SPAR:s produktionsmiljö är det viktigt att du testar din applikation mot SPAR:s kundtestmiljö. Mer information om denna testmiljö finns i menyn under fliken Kundtestmiljö.