Startsida

Teknisk info

I länkarna i menyn finns dokument som beskriver SPAR:s tjänster och gränssnitt ur ett tekniskt perspektiv. Här ges en överblick och länkar till dokumenten.

Personsök

Personsök är en online-tjänst och finns dels som webb-applikation, dels som webservice (SOAP), och nås via följande gränssnitt:

Urval, avisering, personnummersättning, avisering reklamspärr

Dessa tjänsterna producerar resultatfiler över natten. Filerna kan sedan hämtas via följande gränssnitt:

  • Kundapplikationen (hämta/lämna fil)
  • Filtransport, se Filtransport

Se mer information under Filer, XML-scheman och Guider

Flera av dessa tjänsterna kan köras som Prenumeration

Behörighet

Beroende på behörighet visas olika mycket information i resultatfiler respektive personsök. För mer information, se Behörighet