Startsida

20160213

Nyheter för XML-schema version 20160213 i jämförelse med tidigare scheman

XML-scheman för version 20160213 finns i mappen 20160213 på SPAR:s sida för XML-scheman.

Ändringar i scheman för aviseringstjänsterna, personsökning pgm-pgm och personnummersättningstjänsten.

Ny struktur för adresser där elementet “Adress” tas bort. Den nya adresstrukturen består av tre separata listor för folkbokförings-, särskildapost- och utlandsadresser. Listorna sorteras i fallande datumordning sorterade på ”till datumet”. Dessa listor innesluts i det nya elementet “Adresser”. Datumintervallet flyttat från det sammanhållande elementet “Adress” till varje enskild adresspost. Termerna “PostKodUtland”, “PostortUtland” och “Landskod” är borttagna från Utlandsadress då dessa inte används. För elementet “FolkbokforingsKod” förändras betydelsen för värde 1 från “På församlingen skriven” till “På kommunen skriven”.

  • SPARAdressCOMPONENT.xsd
  • SPARAviseringCOMPONENT.xsd

Elementet “SenasteAndringFolkbokforing” i en aviseringspost byter namn till “SenasteAndringSPAR”.

  • SPARPersonCOMPONENT.xsd
  • SPARAviseringCOMPONENT.xsd

Elementen “IdTaxenhet” och “AndringsDatum” borttagna då dessa inte används för fastighetstaxering. Elementet “FastighetsKod” har endast ett giltigt värde; “S”.

Generellt ändras elementet “DatumTom” till “DatumTill” i alla scheman.