Startsida

Aktualisering av uppgifter

Så länge en person är folkbokförd finns uppgifter om den personen i SPAR. Uppgifterna uppdateras enligt följande:

  • Folkbokföringsuppgifterna uppdateras varje natt efter helgfri vardag, dvs normalt tisdag-lördag. 
  • Fastighetsuppgifterna uppdateras varje vecka.
  • Inkomstuppgifterna uppdateras vid fem tillfällen per år samt därefter varannan vecka i samband med eventuell omprövning.
  • Uppgift om spärr mot direktreklam uppdateras varje gång du själv begär ändring.

Gallring av uppgifter i SPAR

När en person avregistreras från folkbokföringen, exempelvis vid dödsfall, finns uppgifterna kvar i tre år. Därefter gallras alla uppgifter om den personen ur SPAR.

När en person avregistreras från folkbokföringen pga utvandring finns uppgifterna kvar i SPAR i fem år. Möjlighet finns att själv begära att uppgifterna ska finnas kvar i ytterligare en eller flera femårsperioder. Har uppgifterna redan gallrats finns möjlighet att begära att uppgifterna ska läsas in igen i SPAR för en femårsperiod.

Aktuella uppgifter om namn, adress och relationspersoner (make, maka, registrerad partner, vårdnadshavare) ersätts när nya uppgifter kommer från folkbokföringen. De gamla uppgifterna finns kvar i SPAR under tre år.

Inkomst- och fastighetsuppgifter avser de senast förekommande. Gamla uppgifter gallras när de ersätts av nya uppgifter.