Startsida

Prenumeration

Följande tjänsterna i SPAR finns som prenumeration:

  • Ändringsavisering (Avisering med infil)
  • Nulägesavisering
  • Bruttoavisering
  • Urval
  • Utlämnande av reklamspärr

Det finns daglig, veckovis, varannan vecka och månatlig prenumeration.

Den månatliga prenumerationen genererar en resultatfil samma datum varje månad. Datumet bestäms av det datum som sätts för den första körningen. Undantag är om detta datum är den 28:e eller senare i månaden. Uppdraget körs då sista dagen i varje månad.

Den veckovisa prenumerationen genererar en resultatfil samma dag i veckan varje vecka. Veckodagen bestäms av den dag som sätts för den första körningen.

Prenumeration var 14:e dag fungerar på liknande sätt som veckovis. Resultatfil levereras samma veckodag men då enbart varannan vecka.

Vid daglig prenumeration genereras en resultatfil fem dagar i veckan, dvs. tisdag, onsdag, torsdag, fredag och lördag oavsett om det är helgdag eller inte. Observera att en resultatfil kan innehålla noll aviseringsposter.