Startsida

Urval.xsd

Här beskrivs elementen i schemat Urval.xsd som används av den utfil som produceras av tjänsten Urval.

Termbeskrivning av XML-element

IdentifieringsinformationFil

Förekommer en gång i utfilen. Termbeskrivningar av dessa element finns i menyn under fliken Identifieringsinformation - Utfil.

NamnAdressUppgifter

Sekvens med svarsposter enligt nedan.

NamnAdressUppgift

Tillskrift
Förklaring Tillskrift används vid adressering av dödsbo: “Till dödsboet efter”. Fler användningar kan tillkomma.
Format Sträng. 1-35 tecken.
Aviseringsnamn
Förklaring Aviseringsnamn är en av folkbokföringen förkortad version av hela namnet att användas vid utskrift på kuvert etc.
Format Sträng. 1-36 tecken.
Tilltalsnamn
Förklaring Kod som anger vilka av förnamnen som är tilltalsnamn. Om det inte finns någon kod för tilltalsnamn finns inget tilltalsnamn angivet i folkbokföringen och därmed inte i SPAR.

20 = 2 anger att det andra förnamnet är tilltalsnamnet.
12 = 12 anger att det första och andra förnamnet är tilltalsnamn (förnamn med bindestreck betraktas som två namn).

Exempel:
För en post med förnamn “Eva Ulla-Karin Isa”. Om tilltalsnamn är “Ulla-Karin” så är koden “23”. Om tilltalsnamn är “Isa” så är koden “40”.
Format Ett heltal mellan 10-99
Fornamn
Förklaring Förnamn, alla förnamn med mellanslag emellan.
Format Sträng. 1-80 tecken
Mellannamn
Förklaring Namn mellan förnamn och efternamn t.ex. namn som ogift.
Format Sträng. 1-40 tecken
Efternamn
Förklaring Efternamn
Format Sträng. 1-60 tecken

SvenskAdress

Folkbokföringsadress eller särskild postadress i Sverige. Elementen finns beskrivna i menyn under fliken Svensk adress