Startsida

Personnummersättning

Syftet med tjänsten är att ge kunden möjlighet att kvalitetssäkra personuppgifter i sina befintliga (kund/medlems-)register. Kunden lämnar in en fil som innehåller namn- och adressuppgifter till SPAR (antalet frågor per infil är av prestandaskäl begränsat till max 10 000). Tjänsten söker ut de personer som matchar de inlämnade uppgifterna och kompletterar dem med personnummer. För varje inlämnad uppgift anges om matchning kunnat göras. En träff kan vara unik eller ge flera alternativa personposter att välja mellan. När inlämnad uppgift resulterar i flera träffar i SPAR levereras alternativa personposter, dock i ett begränsat antal.

I denna tjänst får adress och folkbokföringsort enbart användas som sökbegrepp i kombination med namn. Sökning sker med så kallad fonetisk sökning.

Resultatet av tjänsten är en fil med personposter som kunden hämtar elektroniskt.

Personnummersättning av uppgifter som erhållits via urval är inte tillåtet då detta strider mot reglerna i EU:s dataskyddsförordning (art 5.1.b)

Vill du ansöka om tillgång till vår personnummersättningstjänst?

För att få tillgång till SPAR:s olika tjänster måste du skicka in en ansökan till oss.