Startsida

20170225

Nyheter för XML-schema version 20170225 i jämförelse med version 20160213

Ändringar för aviseringstjänsterna

Elementet “Sekvensnummer” tillagt. Sekvensnumret ökar med värdet 1 vid varje avisering. Funktionen måste manuellt aktiveras av SPAR:s kundtjänst. Elementet “ResultatFilSkapad” flyttas från Aviseringsunderlag till Filinformation.

Navigera till XML-scheman för avisering med version 20170225 för att se filerna i sin helhet.

Ändringar för personnummer-infil

Arkitekturella schemaförändringar som inte påverkar infilens utseende gentemot föregående version.

Navigera till XML-scheman för InfilPersonnummer med version 20170225 för att se filerna i sin helhet.

Ändringar personnummersättningstjänsten

Elementet “EgenReferens” tillagt. EgenReferens kan anges för respektive personnummersättningsfråga. Elementet används för att koppla ihop personnummersättningsfrågan med personnummersättningssvaret. Elementet “ResultatFilSkapad” flyttas från Aviseringsunderlag till Filinformation.

Navigera till XML-scheman för personnummersattning med version 20170225 för att se filerna i sin helhet.