Startsida

Ny adress

Du kan få sms eller mejl när din adress ändras i folkbokföringen

Skatteverket (folkbokföringen) erbjuder en tjänst till dig som har en säker, digital brevlåda för myndighetspost. Du får ett meddelande så fort din folkbokföringsadress ändras i folkbokföringen. Tjänsten är gratis och det är ett snabbt och säkert sätt att hålla koll på att vi har rätt adress till dig.

Du loggar in med e-legitimation i den digitala brevlådan och där anger du om du vill ha ett sms eller ett mejl när du får myndighetspost.

Har din folkbokföringsadress ändrats utan din vetskap ska du ta kontakt med folkbokföringen på Skatteverket.

www.digg.se hittar du information om hur du gör för att få en säker, digital brevlåda samt vilka utskick du kan få digitalt från Skatteverket och andra myndigheter.

Skatteverkets e-tjänst ”Flyttanmälan”

När du använder e-tjänsten för flyttanmälan tar det bara några minuter för ändringen att slå igenom i folkbokföringsregistret. Gör du flyttanmälan i god tid (men helst max 1-2 veckor innan du ska flytta), slår ändringen igenom på den flyttdag du angett. Du kan när som helst logga in för att kontrollera om dina uppgifter har ändrats.
Läs mer om Flyttanmälan på skatteverkets webbplats.

SPAR uppdateras natten efter

De förändringar som sker inom folkbokföringen en viss dag skickas vidare till SPAR natten efter. SPAR gör inga bearbetningar av uppgifterna utan har samma uppgifter som folkbokföringsregistret.

Om du använder folkbokföringens aviseringstjänst kan du dra slutsatsen att motsvarande ändring av adresser sker i SPAR påföljande natt.

Spärra obehörig adressändring

Med Skatteverkets e-tjänst Spärra obehörig adressändring kan du förhindra att någon obehörig ändrar din adress. I tjänsten väljer du att Skatteverket bara ska godkänna adressändringar som görs med e-legitimation. Detta minskar risken för att någon använder dina personuppgifter för bedrägerier och id-kapning.

Läs mer om e-tjänsten Spärra obehörig adressändring på Skatteverkets webbplats.

Skatteverkets e-tjänst "Visa folkbokförda på samma adress"

Privatpersoner kan logga in i tjänsten genom Mina sidor på Skatteverkets webbplats. Det går då att se vilka som är folkbokförda på samma adress som den som loggar in är folkbokförd på. Om något inte stämmer går det att rapportera in felet och delge Skatteverket den information man har direkt i tjänsten.

Skatteverkets e-tjänst ”Meddela felaktig folkbokföring”

Med tjänsten Meddela felaktig folkbokföring kan du meddela folkbokföringen vid Skatteverket att någon är felaktigt folkbokförd på en annan adress än din folkbokföringsadress.
Det kan exempelvis vara om någon är felaktigt folkbokförd på din sommarstugeadress eller din arbetsplats. Tjänsten kan även användas av fastighetsbolag, hyresvärdar eller företrädare för bostadsrättsföreningar som har uppmärksammat felaktig folkbokföring i fastigheten.

För att använda denna tjänst behöver du veta personnumret på den person som är felaktigt folkbokförd. Om du inte vet personens personnummer kan du kontakta Skatteupplysningen på telefon 0771-567 567. Du behöver ingen e-legitimation för att använda tjänsten Meddela felaktig folkbokföring.

Skatteverkets e-tjänst ”Mina sidor”

Med e-tjänsten Mina sidor vill Skatteverket underlätta för dig som privatperson eller företagare. Via Mina sidor når du Skatteverkets e-tjänster. Där kan du också se många av dina personuppgifter.

I fliken ”Privat” på Skatteverkets Mina Sidor hittar du dessa folkbokföringsuppgifter:

  • namn, adress, särskild postadress, civilstånd med datum,
  • personnummer och namn för make/maka/partner,
  • barn under 18 år som du är vårdnadshavare för (då visas personnummer, namn och adress),
  • barn under 18 år som du inte är vårdnadshavare för (då visas personnummer och namn).

Observera att i SPAR finns bara ett fåtal uppgifter om dig och din familj jämfört med vad som finns i folkbokföringsregistret. De uppgifter som kan finnas i SPAR framgår på sidan Dina personuppgifter.

Adresslåset – spärr mot att obehöriga begär eftersändning av din post

Hos postoperatörernas gemensamma bolag Svensk Adressändring AB finns en tjänst där du kan hindra obehöriga från att begära eftersändning eller lagring av din post. Spärren innebär att sådana beställningar endast kan göras via inloggning med e-legitimation. Läs mer på Adresslåset.