Startsida

Identifieringsinformation - ws

Används av tjänsten Personsök för att identifiera frågeställaren.

Termbeskrivning av XML-element

KundNrLeveransMottagare
Förklaring Leveransmottagarens kundnummer, framgår av beställningsbekräftelse.
Obligatorisk Ja
Format Ett heltal mellan 500000 och 600000
KundNrSlutkund
Förklaring Slutkundens kundnummer, framgår av beställningsbekräftelse.
Obligatorisk Ja
Format Ett heltal mellan 500000 och 600000
UppdragId
Förklaring Måste vara ett uppdrag där i frågan angiven KundNrLeveransMottagare och KundNrSlutkund stämmer överens med vad som är registrerat i SPAR.
Obligatorisk Ja
Format Heltal
SlutAnvandarId
Förklaring Det användarid som kundens användare har i kundens eget behörighetskontrollsystem. Detta användarid loggas av SPAR i samband med transaktioner mot SPAR.
Obligatorisk Ja
Format Sträng. 1-256 tecken
SlutAnvandarUtokadBehorighet
Förklaring Ger kunden möjlighet att få behörighetsklassad information i svaret. Får inte sättas till högre behörighet än vad som beslutats för för slutkunden. Anges ingen behörighet fås endast grundbehörighet.

Mer information om behörigheter finns i menyn under fliken Behörigheter.
Restriktioner Möjliga värden är “Relationer”, “Medborgarskap”, “Taxering” eller “Sekretess”. Termen SlutAnvandarUtokadBehorighet får förekomma maximalt fyra gånger.
Obligatorisk Nej
Format Sträng