Startsida

Reklamspärr

Du kan få en spärr i SPAR mot direktadresserad reklam. När en sådan spärr finns kommer ditt namn och adress inte att lämnas ut vid de urval som görs för att användas till direktadresserad reklam. Observera att denna spärr endast gäller vid direktadresserad reklam som använder SPAR som adresskälla.

Du kan själv logga in i vår e-tjänst för att sätta reklamspärr.

Bra att veta

Reklamspärren gäller reklam, inte andra brev

En reklamspärr i SPAR eller i andra register hindrar inte att du via adresserad post kan få enkäter, marknadsundersökningar, samhällsinformation, politisk information eller liknande.

Reklamspärren i SPAR finns kvar tills du själv tar bort den. Den ligger alltså kvar i SPAR även om du fyller 18 år.

Ca 403 000 personer har reklamspärr i SPAR (mars 2022).

Reklamspärren har effekt när företaget köper adressuppgifter från SPAR för att användas till direktadresserad reklam, d.v.s. då lämnar SPAR inte ut din adress. Vill du ha reklamspärr när adresserna köps via andra adressleverantörer tipsar vi om NIX Adresserat.

Reklamspärr - Vad innebär "samtycke"?

Många företag har egna register med namn och adresser. Ibland säljer de uppgifterna vidare till andra som önskar skicka reklam.

Lämnar du samtycke betyder det att vi i SPAR får berätta för de företag med egna register som kontaktar oss att du har reklamspärr i SPAR. Då kan de sätta reklamspärr också i sina register. På så sätt sprids din reklamspärr även till andra företag.

Häva spärr och/eller ångra ett samtycke

Du kan alltid häva en satt spärr eller återta ett samtycke. Enklast gör du det via vår e-tjänst. Du kan också skicka e-post till oss spar@skatteverket.se. Ange namn och personnummer samt tala om vad du vill.

Begäran om spärr - vad händer sedan?

När vi mottagit din begäran om reklamspärr införs den i SPAR. Någon bekräftelse sänds inte ut.

Företag som köper reklamadresser får enligt god sed i direktreklambranschen inte använda adresser som blivit äldre än tre månader. I praktiken kan det därför ta upp till tre månader innan du märker att den direktadresserade reklamen minskar.

All direktadresserad reklam använder inte adresser från SPAR. Andra myndighetsregister, till exempel Bilregistret, är vanliga adresskällor, liksom privata företags kundregister och medlemsregister. Om du vill kan du också slippa sådana försändelser genom att kontakta den organisation som står som ”adresskälla”. Adresskällan ska alltid anges på direktadresserad reklam. Enligt EU:s dataskyddsförordning får dina personuppgifter inte användas för direktadresserad reklam om du skriftligen begär att de ska spärras.

Andra adressregister och spärregister

Du kan också lägga in en Reklamspärr i Nix Adresserat. Vill du som privatperson slippa telefonsamtal från företag som säljer produkter eller samlar in pengar kan du spärra ditt telefonnummer i NIX-Telefon, 077-228 00 00 (http://www.nixtelefon.org/). Nix-registren är direktreklambranschens egna spärregister. Mer information hittar du på http://www.swedma.se/.

Om det fortsätter att komma reklam trots att du har bett att få slippa, kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten.