Startsida

Kontakta oss

Att tänka på vid kontakt med SPAR

Information som lämnas till myndigheter är allmän handling

Den information som du lämnar till en myndighet betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Allmänheten och massmedier har rätt att ta del av offentligt innehåll i allmänna handlingar.

Ange dina uppgifter

Du måste lämna åtminstone för och efternamn och gärna telefonnummer eller postadress och organisationsnummer eller personnummer. Ju fler uppgifter du lämnar desto enklare är det för oss att ge dig ett snabbt svar.

Frågor om dig själv eller andra

SPAR får ibland frågor som vi inte kan svara på eftersom SPAR inte har de efterfrågade uppgifterna.
Uppgifter som SPAR inte har om dig finns heller inte om andra personer i SPAR.

På sidan om Dina personuppgifter finns en allmän förteckning över vilka uppgifter som finns, eller kan finnas, i SPAR.

Om du har frågor om exakt vilka uppgifter som finns i SPAR om dig själv kan du logga in och hämta ett registerutdrag. I det redovisas alla uppgifter som finns om dig i SPAR. Där kan du också se vilka olika företag och organisationer som fått uppgifter om dig.
Har du ingen e-legitimation kan du begära ett registerutdrag (ange namn och personnummer eller samordningsnummer) så skickar SPAR ett registerutdrag till dig via post.

Har du andra frågor om dig eller någon annan person hänvisar vi dig till Skatteupplysningen (Skatteverket) på tel 0771-567 567 eller via Skatteverkets webbformulär Kontakta oss.

Har du frågor om de uppgifter som finns i SPAR om dig är du välkommen att fråga oss här!

*Obligatorisk uppgift

error Icon Vänligen ange namn
error Icon Vänligen ange e-postadress
error Icon Vänlige ange typ av fråga
error Icon Vänligen ange din fråga