Kontakta oss

Att tänka på vid kontakt med SPAR

Information som lämnas till myndigheter är allmän handling

Den information som du lämnar till en myndighet betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Allmänheten och massmedier har rätt att ta del av offentligt innehåll i allmänna handlingar.

Ange dina uppgifter

Du måste lämna åtminstone för och efternamn och gärna telefonnummer eller postadress och organisationsnummer eller personnummer. Ju fler uppgifter du lämnar desto enklare är det för oss att ge dig ett snabbt svar.

*Obligatorisk uppgift

Vänligen ange namn
Vänligen ange e-postadress
Vänlige ange typ av fråga
Vänligen ange din fråga