Startsida

Anslutning till kundtestmiljön

I kundtestmiljön är det möjligt att testa Personsök program till program och Filtransport innan de används i produktion.

Information för anrop vid Personsökning

I kundtest finns endast en kund och ett testuppdrag upplagt.

  • KundNrLeveransMottagare: 500243
  • KundNrSlutkund: 500243
  • SlutAnvandarId: Ange unikt ID, tex. ”foretag-YYMMDD” (ej mellanslag)
  • Tidsstampel: YYYY-MM-DDThh:mm:ss.nnn
  • UppdragsId: 637
  • URL: https://test-personsok.statenspersonadressregister.se/2023.1/

WSDL-filen

För erhållande av WSDL-filen krävs ett giltigt organisationscertifikat. Mer information om certifikatet finns i menyn under fliken Organisationscertifikat. När certifikatet finns tillgängligt kan ett cURL-anrop göras till en webservice enligt nedan.

curl --cert certifikat.pem -k https://test-personsok.statenspersonadressregister.se/2023.1/?wsdl

Ersätt ”certifikat.pem” i exemplet ovan med namnet på filen innehållande certifikatet. Observera att det finns olika versioner av curl och att organisationscertifikatet kan behöva konverteras från t ex .p12-format till .pem-format.

Testa personsök med givna testfall

I filen Testfall för personsökning i kundtestmiljön.pdf finns exempel på olika testfall som går att utföra i Personsök pgm-pgm.

Filen personnummer.csv innehåller alla personnummer som finns i kundtest. Dessa personnummer är formellt korrekta personnummer men undantagna från folkbokföringen, d.v.s. kommer aldrig att tilldelas någon verklig person. Observera att testpersonnummer aldrig får användas i produktionsmiljöer.

Bruttoavisering

I filen SPAR-bruttodata.xml finns ett utdrag av alla personer som finns i kundtest.

Information för anrop till Filtransport

Nedan information kan användas för att anropa Filtransport.

  • Slutkunds kundnummer: 500243
  • UppdragsId: 1070
  • URL: https://test-filtransport.statenspersonadressregister.se/v3/

Testfiler för Filtransport

Endast utfiler är tillgängliga genom Filtransport i kundtest. Det är möjligt att ladda upp infiler, men de kommer inte genomgå någon validering.

Läs mer i Testfiler för filtransport i kundtestmiljön.pdf för en beskrivning av in- och utfilerna. Filerna återfinns i Testfiler för filtransport.zip.