Startsida

Skapa personnummerinfil i csv format

Detta är en instruktion för att skapa en csv-fil med personnummer i Excel. Instruktionen är anpassad till Microsoft Office Excel 2016, svensk version.

  1. Starta Excel

Fyll i personnummer och nuläge

  1. Ange samtliga personnummer i kolumn A på formen ÅÅÅÅMMDDXXXX. Börja i ruta A1.
  2. Ange markering för nuläge i kolumn B. Nuläge kan bestå av J eller N. Om markeringen utelämnas tolkas detta som N (ej nuläge).

Exempelvy på filstruktur

Figur 1: Exempelvy på filstruktur

  1. Ibland kan Excel tolka personnumret som numeriskt och översätta det till t.ex. 1,91E+11.

Exempelvy med felformaterade personnummer

Figur 2: Exempelvy med felformaterade personnummer

För att åtgärda detta kan man markera A-kolumen, högerklicka och välja "Formatera celler". Välj sedan "Tal" och 0 decimaler för att formatera personnumret korrekt.

Formateringsinställningar för celler

Figur 3: Formateringsinställningar för celler

Skapa csv-fil

  1. När du lagt in alla personnummer så klickar du på "Arkiv" och sedan "Spara som".

Menyvy från Excel

Figur 4: Menyvy från Excel

Under filnamnsrutan (i detta fall "Kundinfil") väljer du att spara filen i CSV-UTF-8-format och tryck sedan på Spara.

Förklarande exempel hur spara csv-fil

Figur 5: Förklarande exempel hur spara csv-fil

  1. Öppna filen i valfri texteditor och kontrollera att varje rad består av PERSONNUMMER;NULÄGE.

Exempelvy på korrekt filstruktur

Figur 6: Exempelvy på korrekt filstruktur

  1. Nu är filen klar för uppladdning till SPAR. Personnummerinfiler i csv-format stöds idag endast av kundapplikationen.

Självklart behöver du inte använda Excel för att skapa personnummerinfiler på csv-format. Det viktiga är att den slutgiltiga filer ser ut som i punkt 6.