Startsida

Servicekalender 2023

SPAR planerar följande driftavbrott. Driftavbrotten kan generellt sett avse antingen

  • uppdateringar i den tekniska plattformen ("uppgraderingar/ny funktionalitet i SPAR"), eller
  • serviceunderhåll av den tekniska miljön som vår driftleverantör måste genomföra.

Avbrotten kan vara olika långa. De kan också innebära att SPAR är helt eller endast delvis otillgängligt för SPAR:s kunder. Ofta har vi möjlighet att spegla SPAR via en databas-kopia vilket betyder att tjänsten Personsökning (via program till program-kommunikation) kan hållas öppen.

Observera att planeringen är preliminär. Nya datum kan komma att läggas till. Exakta tider kommer att anges i god tid före respektive driftstopp.

Lördag 21 januari 2023 UTGÅR!
Produktionsmiljön - serviceunderhåll kl. 08.00-16.00

Måndag 13 februari 2023
Kundtestmiljön - serviceunderhåll kl. 08.00-16.00

Lördag 18 februari 2023
Produktionsmiljön och kundtestmiljön - serviceunderhåll kl. 08.00-18.00

Tisdag 21 februari 2023
Kundtestmiljön - serviceunderhåll kl. 07.00-09.00

Lördag 25 februari 2023 UTGÅR!
Produktionsmiljön - serviceunderhåll kl. 08.00-16.00

Lördag 18 mars - söndag 19 mars 2023
Serviceunderhåll kl. 23.00-05.00

Lördag 25 mars 2023 UTGÅR!
Produktionsmiljön - serviceunderhåll kl. 08.00-16.00

Lördag 22 april 2023 UTGÅR!
Produktionsmiljön - serviceunderhåll kl. 08.00-16.00

Lördag 13 maj - söndag 14 maj 2023
Serviceunderhåll kl. 23.00-05.00

Måndag 22 maj 2023
Kundtestmiljön - serviceunderhåll kl. 08.00-16.00

Lördag 27 maj 2023
Produktionsmiljön - serviceunderhåll kl. 08.00-18.00

Måndag 29 maj 2023
Kundtestmiljön - serviceunderhåll kl. 08.00-16.00

Måndag 21 augusti 2023
Kundtestmiljön - serviceunderhåll kl. 08.00-16.00

Lördag 26 augusti 2023
Produktionsmiljön - serviceunderhåll kl. 08.00-16.00

Måndag 28 augusti 2023
Kundtestmiljön - serviceunderhåll kl. 08.00-16.00

Lördag 16 september - söndag 17 september 2023
Serviceunderhåll kl. 23.00-05.00

Lördag 18 november - söndag 19 november 2023
Serviceunderhåll kl. 23.00-05.00

Måndag 20 november 2023
Kundtestmiljön - serviceunderhåll kl. 08.00-16.00

Lördag 25 november 2023
Produktionsmiljön - serviceunderhåll kl. 08.00-16.00

Måndag 27 november 2023
Kundtestmiljön - serviceunderhåll kl. 08.00-16.00