Startsida

Testa Filtransport

Här beskrivs hur tjänsten Filtransport kan testas med cURL.

För närmare beskrivning av cURL, se http://curl.haxx.se/docs/manual.html.

För att använda SPAR:s tjänster krävs ett giltigt organisationscertifikat. I kundtestmiljön är det möjligt att testa egenutvecklad applikation mot Filtransport innan den används i produktion. Mer information finns i menyn under fliken Kundtestmiljö.

Anropa kundtestmiljön med cURL

I kundtestmiljön kan följande användas:

  • Slutkunds kundnummer: 500243
  • UppdragsId: 1070

Nedan ges exempel på anrop mot Filtransport (ersätt cert.pem med eget organisationscertifikat). Vid anrop mot produktion, byt 500243 mot önskad slutkunds kundnummer och 1070 mot önskat uppdragsid.

Lista utfiler

curl --cert ./cert.pem https://test-filtransport.statenspersonadressregister.se/v3/utfil/?filstatus=ALLA

Lista infiler

curl --cert ./cert.pem https://test-filtransport.statenspersonadressregister.se/v3/infil/?filstatus=ALLA

Lämna fil

Byt SPARInfilIdNummer.xml mot namnet på den fil som skall skickas.

curl --cert ./cert.pem --header "Transfer-Encoding: chunked" --header "Expect: 100-continue" -F "file=@SPARInfilIdNummer.xml" https://test-filtransport.statenspersonadressregister.se/v3/infil/lamna/500243/1070/

Hämta fil

Byt SPARUtfil.xml.zip mot önskat filnamn.

curl --cert ./cert.pem https://test-filtransport.statenspersonadressregister.se/v3/utfil/hamta/SPARUtfil.xml.zip

Visa ett uppdrags schemaversion

curl --cert ./cert.pem https://test-filtransport.statenspersonadressregister.se/v3/version/1070