Testa Filtransport

Här beskrivs hur man kan testa tjänsten Filtransport med cURL.

För närmare beskrivning av cURL, se http://curl.haxx.se/docs/manual.html.

För att använda SPAR:s tjänster krävs ett giltigt organisationscertifikat. I kundtestmiljön är det sedan möjligt att testa sin applikation mot Filtransport innan den används i produktion. Mer information finns i menyn under fliken Kundtestmiljö

Anropa kundtestmiljön med cURL

Nedan ges exempel på anrop mot Filtransport.

Lista utfiler

curl --cert ./privat.pem https://kt-ext-filer.statenspersonadressregister.se/v2/?utdatafil=alla

Lista infiler

curl --cert ./privat.pem https://kt-ext-filer.statenspersonadressregister.se/v2/?indatafil=alla

Lämna fil

Byt SPARInfilPersonNr.xml mot namnet på den fil som skall skickas:

curl --cert ./privat.pem --header "Transfer-Encoding: chunked" -F "file=@SPARInfilPersonNr.xml" https://kt-ext-filer.statenspersonadressregister.se/v2/

Hämta fil

Byt SPARUtfil.xml.zip mot önskat filnamn.

curl --cert ./privat.pem https://kt-ext-filer.statenspersonadressregister.se/v2/?hamta=SPARUtfil.xml.zip

Visa ett uppdrags schemaversion

Byt 12345 mot önskat uppdragsid.

curl --cert ./privat.pem https://kt-ext-filer.statenspersonadressregister.se/v2/?version_visa=12345