Publik nyckel

För att kunna lägga upp organisationscertifikat i SPAR behöver SPAR kundtjänst få tillgång till certifikatets publika nyckel. Denna kan extraheras från den utfärdade certifikatfilen.

För att göra denna omvandling behövs en tredjepartsprodukt t.ex. OpenSSL. Denna produkt kan hämtas som färdiga exekverbara paket för olika operativsystem eller som källkod. Nedan kommer ett exempel på hur den publika nyckeln extraheras från en PKCS#12 (.p12) fil. I exemplet heter PKCS#12 filen Bolag_B.p12.

openssl pkcs12 –in Bolag_B.p12 -clcerts –nokeys –out Bolag_B_publik.pem 

Den publika nyckeln kommer att finnas i den skapade filen Bolag_B_publik.pem.

Exempel på filinnehåll:

-----BEGIN PUBLIC KEY-----
MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA1ipy9nyShBeIgZw5svF6
QkXzwACCAJN2z3br2Le815qc9i0ofCup9qpzEVN8TcEtnX81HrkVidAnPTpObMaJ
Pum2JQ0K1hBIucNmQcdAw78CWeWGnMjb73cPvcHPawpkOt2xwHTFTdwc2D7VfgEi
8jdigNPj4Wpuhx1jgPf0+gAvs387LOqenjcInSs647FWGWX6k0DuMgKLo1IAXu1y
2TGBPKxlMHzBBTvGTw5aM/NYOT07B5bcOaU+cAS5taa5946jYA26GYn+Etx71m5V
e7bu5nJ2mX8a7UJTV1+b/mUTSw8j9UT7kbuHEHcxhpjL76eU8a6gMgLIr4gtpp4u
CwIDAQAB
-----END PUBLIC KEY-----