Filtransport

Tjänsten Filtransport används för att hämta resultatfiler och lämna infiler. Detta kan även göras via Kundapplikationen. Organisationscertifikat krävs vid filöverföring pgm-pgm. Information om XML-scheman och termbeskrivningar för filer som lämnas och hämtas i SPAR finns i menyn under fliken XML-scheman.

Version

Nuvarande version på Filtransport är v2. Den nås på följande URL: https://ext-filer.statenspersonadressregister.se/v2/.

Lämna fil

Lämning av fil görs som HTTP POST med Content-Type “multipart/form-data”, enligt RFC 2388.

För korrekt hantering av stora filer, rekommenderas att alltid sätta HTTP-header “Transfer‑Encoding: chunked”. För mer info om krav på filnamn och komprimering av filer, se fliken Filer i menyn.

Utifrån den lämnade filen skapar SPAR en resultatfil som måste hämtas inom 60 dagar från det att filen skapades.

Verifiering av infil

När en infil lämnas in i SPAR-tjänsten verifieras att filen har rätt format i enlighet med XML-schemat. Det innebär dock inte att de personnummer som finns i filen ger träffar i SPAR, utan endast att de är korrekta på så sätt att de innehåller godkända siffror.

Begränsningar

Filer som lämnas i SPAR-tjänster via pgm-pgm får inte vara större än 100 Mbyte. Filer kan lämnas i zip-format. Alla utfiler levereras i zip-format.

Gränssnitt

För att integrera med tjänsten används HTTP POST samt GET med url-parametrar och –värden, se fullständig gränssnittsbeskrivning i menyn under fliken Gränssnitt. Exempel på test av gränssnittet finns i menyn under fliken Testa Filtransport

Fråga

Ett exempel på en fråga med HTTP GET är:

ext-filer.statenspersonadressregister.se/v2/?utdatafil=ny 

där utdatafil är url-parameter och ny är url-parametervärde.

Ett exempel med två url-parametrar är version_uppdatera:

ext-filer.statenspersonadressregister.se/v2/?version_uppdatera=12345&version=20160213

där version_uppdatera och version är url-parametrar, med värdena 12345 (som utgör uppdragsId) respektive 20160213 (som utgör schemaversion).

Svar

Svaret levereras som text och innehåller en lista på de filer som aktören begärt uppgifter om. Listan sorteras efter datum och tid för när resultatfilen skapades (mest aktuella/senast skapade först).

Om listan innehåller filer med flera olika statusar visas statusvärdet bredvid filnamnet. Exempel:

 SPARAvisering_2021_SPAR501.xml.zip NY
 SPARUrval_2020_SPAR501.xml.zip HÄMTAD