Startsida

Filtransport

Tjänsten Filtransport används för att hämta resultatfiler och lämna infiler. Detta kan även göras via kundapplikationen. Organisationscertifikat krävs vid filöverföring pgm-pgm. Information om XML-scheman och termbeskrivningar för filer som lämnas och hämtas i SPAR finns i menyn under fliken XML-scheman.

Version

Nuvarande version av Filtransport är v3. Den nås på följande URL: https://filtransport.statenspersonadressregister.se/v3.

Lämna fil

Lämning av fil görs som HTTP POST med Content-Type “multipart/form-data”, enligt RFC 2388.

För korrekt hantering av stora filer, rekommenderas att alltid sätta HTTP-header “Transfer‑Encoding: chunked”. För mer info om krav på filnamn och komprimering av filer, se fliken Filer i menyn.

Vid problem av uppladdning av filer större än 4kB men inte filer som är mindre, pröva lägga till HTTP-header “Excpect: 100-continue”.

Utifrån den lämnade filen skapar SPAR en resultatfil som måste hämtas inom 60 dagar från det att filen skapades.

Verifiering av infil

När en infil lämnas in i SPAR-tjänsten verifieras att filen har rätt format i enlighet med XML-schemat. Det innebär dock inte att de personnummer som finns i filen ger träffar i SPAR, utan endast att de är korrekta på så sätt att de innehåller godkända siffror.

Begränsningar

Filer som lämnas i SPAR-tjänster via pgm-pgm får inte vara större än 100 Mbyte. Filer kan lämnas i zip-format. Alla utfiler levereras i zip-format.

Gränssnitt

För att integrera med tjänsten används HTTP POST, PUT samt GET med URL-parametrar och -värden, se fullständig gränssnittsbeskrivning i menyn under fliken Gränssnitt. Exempel på test av gränssnittet finns i menyn under fliken Testa Filtransport.

Information om gränssnittet för den äldre versionen Filtransport v2 finns i gränssnittsmanualen under fliken Äldre scheman.

Fråga

Ett exempel på en fråga med HTTP GET är:

filtransport.statenspersonadressregister.se/v3/utfil/?filstatus=NY

där filstatus är URL-parameter och NY är URL-parametervärde.

Svar

Svar levereras i JSON-format och listar i det här exemplet de filer som aktören begärt uppgifter om:

{
  "utfiler": [
    {
      "uppdragId": "14584",
      "filnamn": "SPARAvisering_20200806170822_SPAR500001-14584.xml.zip",
      "status": "NY",
      "url": "/utfil/SPARAvisering_20200806170822_SPAR500001-14584.xml.zip",
      "skapadDatum": "2020-08-06"
    },
    {
      "uppdragId": "14584",
      "filnamn": "SPARAvisering_20200909104007_SPAR500001-14584.xml.zip",
      "status": "NY",
      "url": "/utfil/SPARAvisering_20200909104007_SPAR500001-14584.xml.zip",
      "skapadDatum": "2020-09-09"
    }
  ],
  "uuid": "a30c10dc-17a2-47e5-8d04-a1bb742a610f"
}