Startsida

Urvalssimulering

Tjänsten urvalssimulering ger en ungefärlig uppgift om vad ett visst urval resulterar i avseende antal personposter och kostnad. Uppgifterna om antal och kostnad är preliminära och kan komma att ändras när urvalstjänsten genomförs. Detta på grund av ändrade personuppgifter i SPAR eller ändringar i prislistan sedan simuleringen gjordes.

I det slutliga urvalsuppdraget kan man bifoga en fil (exkluderingsfil) med personnummer över exempelvis befintliga kunder som man inte vill ska ingå bland urvalsadresserna. Simuleringen sker dock utan hänsyn till exkluderingsfilens innehåll.

Tjänsten är kostnadsfri. Den finns tillgänglig via webbgränssnitt (e-legitimation krävs) för de kunder som yrkesmässigt arbetar med urval.