Startsida

Filer för avisering

SPAR tillhandahåller aviseringstjänsterna Ändringsavisering, Bruttoavisering och Nulägesavisering. Aviseringstjänsterna kan utföras vid ett enstaka tillfälle eller som prenumeration med återkommande aviseringar. Tjänsterna producerar en fil med aviseringsposter (personposter) som kunden hämtar elektroniskt.

Infil

Endast aviseringstjänsterna Ändringsavisering och Nulägesavisering kräver en infil.

För schemaversion 2023.1 är XML-schemat för infilen 2023.1/InfilIdNummer.xsd. Detta schema inkluderar inte identifieringsinformation och liknar därmed det som tidigare kallades manuell fil. Termbeskrivning av elementen finns i menyn under fliken 2023.1/InfilIdNummer.xsd.

För schemaversion 2021.1 är XML-schemat för infilen 2021.1/InfilIdNummer.xsd. Termbeskrivning av elementen finns i menyn under fliken 2021.1/InfilIdNummer.xsd.

I schemaversion 2021.1 går det även att lämna in så kallade manuella filer, schemat för detta är 2021.1/InfilIdNummerManuell.xsd. Detta schema inkluderar inte identifieringsinformation men är annars identiskt med schemat för filer via Filtransport. Termbeskrivning av elementen finns i menyn under fliken 2021.1/InfilIdNummerManuell.xsd.

Utöver det går det även att lämna CSV-filer. CSV-filerna har en enklare struktur och ska enbart innehålla kommaavgränsade personnummer, se fliken Skapa personnummerinfil i csv format för mer information.

Utfil

För schemaversion 2023.1 är XML-schemat för utfilen 2023.1/Avisering.xsd. Termbeskrivning av elementen finns i menyn under fliken 2023.1/Avisering.xsd.

För schemaversion 2021.1 är XML-schemat för utfilen 2021.1/Avisering.xsd. Termbeskrivning av elementen finns i menyn under fliken 2021.1/Avisering.xsd.