Startsida

Äldre scheman

För Personsökning program till program beskrivs gränssnittet från och med schemaversion 2021.1 på denna webbplats.

Även gränssnittet för Filtransport v3 beskrivs på denna webbplats.

Äldre schemaversionerna och filtransport v2 finns beskrivna i PDF-dokumenten under rubriken “Relaterade dokument”.