Startsida

Äldre scheman

För Personsök program till program beskrivs gränssnittet från och med schemaversion 2021.1 på denna webbplats. För de äldre schemaversionerna 20160213, 20170225 och 2019.1 tillhandahålls gränssnittsmanualer i PDF-format. Under rubriken “Relaterade dokument” finns en lista på gränssnittsmanualer för de äldre schemaversionerna 20160213, 20170225 och 2019.1.

På samma sätt beskrivs endast gränssnittet för Filtransport v3 på webbplatsen, medan den äldre versionen v2 beskrivs i samma gränssnittsmanual som nämns ovan.