Startsida

PersonsokningSvar.xsd

Här beskrivs XML-elementen som inkluderas i schemat PersonsokningSvar.xsd vilket används av svaret som produceras av tjänsten Personsök pgm-pgm.

Termbeskrivning av XML-element

SPARPersonsokningSvar

Svaret innehåller noll eller flera PersonsokningSvarspost. Elementen PersonsokningFraga samt UUID levereras alltid. Om ett fel inträffat innehåller svaret elementet Undantag eller OverstigerMaxAntalSvarsposter.

PersonsokningFraga

Den fråga som ställdes returneras även i svaret. Termbeskrivningar av dessa element finns i menyn under fliken PersonsokningFraga.xsd.

PersonsokningSvarspost

Sekvens med aviseringsposter (personposter). Endast de poster där SPAR har data och som kundens behörighetskategori tillåter finns med i svaret. Termbeskrivningar av elementen i en aviseringspost finns i menyn under fliken AviseringPost.

Undantag & OverstigerMaxAntalSvarsposter

Levereras enbart om ett fel inträffat. Mer information om dessa element finns i menyn under fliken Undantag.

UUID

UUID
Förklaring Ett unikt id som kan användas av SPAR:s kundtjänst vid felsökning.
Format Sträng