Startsida

Identifieringsinformation - Infil

Termbeskrivning av XML-element

IdentifieringsinformationFil

Förekommer en (1) gång i infilen.

Medieleverantör

Utöver nedanstående beskrivna element tillåter XML-schemat ytterligare element. Dessa är dock inte relevanta i detta kontext.

KundNr
Förklaring Det kundnummer som har tilldelats slutkund.
Obligatorisk Ja
Format Ett heltal mellan 500000 och 600000

Filinformation

UppdragId
Förklaring Det nummer som har tilldelats uppdraget.
Obligatorisk Ja
Format Heltal. Värde större eller lika med 1.