Startsida

Ändringsbeskrivning

Vid utveckling av SPAR-tjänsterna, uppstår behov att göra förändringar i XML-scheman. Befintliga XML-scheman ändras dock inte, utan nya versioner skapas.

I version 2021.1 införs ändringar i infiler, utfiler och scheman för alla SPAR:s tjänster. Det innebär nya scheman för samtliga schemagrupper.

I version 2023.1 införs ändringar i infiler, utfiler och scheman för såväl Aviseringstjänster som Personnummersättning. Det innebär nya scheman för schemagrupperna Avisering, Infilidnummer och Personnummersättning. Även schema för Personsökning är nytt. Scheman för tjänsterna Urval och Reklamspärravisering är oförändrade, och senaste version för dessa är fortfarande 2021.1.