Startsida

Beställa

Organisationscertifikat för SPAR beställs på Expisofts webbplats för elektroniska identiteter (eid.expisoft.se). För SPAR väljs produkten Serverlegitimation/Organisationslegitimation.

Vid beställning anges som Namn/Servernamn namnet på den server som ska användas för att kommunicera med SPAR. Lämpligen anges det på samma sätt som servern är namnsatt i DNS (exempelvis servernamn.foretagsnamn.se). Använd endast a-z och punkt. Använd inte å, ä och ö!