Startsida

Filer för utlämnande av reklamspärr

Tjänsten Reklamsparravisering ger aktörer på marknaden möjlighet att komplettera sina egna register med uppgift om vilka personer som i SPAR angivit att de inte vill ha direktadresserad reklam. För att denna uppgift ska kunna lämnas ut elektroniskt måste respektive person ha gett sitt samtycke till det. Tjänsten kan nyttjas vid ett enstaka tillfälle eller som prenumeration med återkommande aviseringar.

Resultatet av tjänsten är en fil med personnummer för vilka spärr mot direktreklam finns.

Infil (exkluderingsfil)

Tjänsten kräver ingen infil. Däremot kan en exkluderingsfil lämnas för att begränsa urvalet av personer.

Från och med schemaversion 2021.1 är XML-schemat för infilen InfilIdNummer.xsd. Termbeskrivning av elementen finns i menyn under fliken InfilIdNummer.xsd.

Schemaversion 20170225 och 2019.1 använder XML-schemat InfilPersonnummer.xsd. Schemaversion 20160213 använder XML-schemat SPARInfilPersonNr.xsd. För mer information om dessa filer och schemaversioner se äldre versioner av gränssnittsmanualen.

Det går även att lämna in så kallade manuella filer från och med schemaversion 2021.1, schemat för detta är InfilIdNummerManuell.xsd. Detta schema inkluderar inte identifieringsinformation men är annars identiskt med schemat för filer via Filtransport. Termbeskrivning av elementen finns i menyn under fliken InfilIdNummerManuell.xsd.

Schemaversion 20170225 och 2019.1 använder XML-schemat InfilPersonnummerManuell.xsd. Schemaversion 20160213 använder XML-schemat SPARInfilPersonNrManuell.xsd. För mer information om dessa filer och schemaversioner se äldre versioner av gränssnittsmanualen.

Utöver det går det även att lämna CSV-filer. CSV-filerna har en enklare struktur och ska enbart innehålla kommaavgränsade personnummer, se fliken Skapa personnummerinfil i csv format för mer information.

Utfil

Från och med schemaversion 2021.1 är XML-schemat för utfilen Reklamsparravisering.xsd. Termbeskrivning av elementen finns i menyn under fliken Reklamsparravisering.xsd.

I tidigare versioner är XML-schemat för utfilen SPARReklamsparravisering.xsd, se äldre versioner av gränssnittsmanualen för mer information.