Startsida

Filer för utlämnande av reklamspärr

Tjänsten Reklamspärravisering ger aktörer på marknaden möjlighet att komplettera sina egna register med uppgift om vilka personer som i SPAR angivit att de inte vill ha direktadresserad reklam. För att denna uppgift ska kunna lämnas ut elektroniskt måste respektive person ha gett sitt samtycke till det. Tjänsten kan nyttjas vid ett enstaka tillfälle eller som prenumeration med återkommande aviseringar.

Resultatet av tjänsten är en fil med personnummer för vilka spärr mot direktreklam finns.

Infil (exkluderingsfil)

Tjänsten kräver ingen infil. Däremot kan en exkluderingsfil lämnas för att begränsa urvalet av personer.

För schemaversion 2021.1 är XML-schemat för infilen InfilIdNummer.xsd. Termbeskrivning av elementen finns i menyn under fliken InfilIdNummer.xsd.

I schemaversion 2021.1 går det även att lämna in så kallade manuella filer, schemat för detta är InfilIdNummerManuell.xsd. Detta schema inkluderar inte identifieringsinformation men är annars identiskt med schemat för filer via Filtransport. Termbeskrivning av elementen finns i menyn under fliken InfilIdNummerManuell.xsd.

Utöver det går det även att lämna CSV-filer. CSV-filerna har en enklare struktur och ska enbart innehålla kommaavgränsade personnummer, se fliken Skapa personnummerinfil i csv format för mer information.

Utfil

För schemaversion 2021.1 är XML-schemat för utfilen Reklamsparravisering.xsd. Termbeskrivning av elementen finns i menyn under fliken Reklamsparravisering.xsd.