Startsida

Teknisk och verksamhetsmässig påverkan då SPAR flyttar till Skatteverket 6-12 maj 2024

Som informerats i tidigare artiklar kommer SPAR att flyttas till Skatteverket. Funktionaliteten i SPAR ska vara oförändrad, men vissa tekniska förändringar kommer ske.

  • Viss information i headers till svarsmeddelanden som inte ingår i det fasta API-kontraktet kan försvinna eller förändras.
  • Hantering och tolerans vid felaktigt formaterade meddelanden kan förändras i viss utsträckning.
  • IP-adresser till SPARs tjänster kommer att förändras.
  • För att säkerställa en smidig övergång bör du verifiera att mottagande system enbart validerar innehållet i inkommande meddelanden och att de meddelanden som skickas till SPAR är korrekt formaterade enligt specifikation och därmed accepteras av SPAR.
  • Inga nya uppdrag kommer att verkställas under perioden 6-10 maj 2024.

Information om vad du behöver ta hänsyn till för att säkerställa dina integrationer mot SPAR finner du i artiklarna:

Information om tekniska förändringar i SPAR den 9-12 maj 2024 (statenspersonadressregister.se)

Nya IP-adresser för produktionsmiljön den 6 maj (statenspersonadressregister.se)

Nya anslutningar till SPAR (statenspersonadressregister.se)

För att säkra er kontinuitet mot SPAR rekommenderas test av era integrationer mot Kundtestmiljön. Denna använder de förändrade valideringsreglerna.

Kalender

Måndag 6/5 servicefönster 8.45-9.45 Byte av IP-adresser för produktionsmiljön. Vid detta tillfälle kommer också de gamla adresserna till SPAR (ext-) att sluta fungera.

Servicefönster 9/5 08.00 – 12/5 18.00 Under servicefönstret är SPAR stängt. Personsök pgm-pgm kommer i möjligaste mån att hållas öppen, men störningar kommer att förekomma. Samtliga övriga tjänster kommer vara otillgängliga. Filer kommer inte kunna hämtas eller lämnas under denna period.

Torsdag 9/5 Personsök öppet men det finns risk för störningar, i övrigt är SPAR stängt. Eftersom det är en röd dag är Kundtjänst stängt. Inga filer kan hämtas eller lämnas.

Fredag 10/5 Personsök öppet med det finns risk för störningar, i övrigt är SPAR stängt. Successiv öppning av tjänster, meddelas via SPAR:s hemsida. Räkna med att störningar förekommer i samtliga tjänster

Lördag, Söndag 11-12/5 Servicefönstret fortgår. Störningar kan förekomma.

Måndag 13/5 SPAR har flyttat till Skatteverket och är åter i full drift. Verkställan av uppdrag återupptas efter uppehållet. Filer kan hämtas och lämnas som vanligt.

För att undvika problem hänvisar vi återigen till de artiklar som publicerats. Om du ändå får problem är du välkommen att kontakta Kundtjänst. Vid kontakt med Kundtjänst ber vi dig specificera vilken tjänst du har problem med, dvs personsök, filtransport eller kundwebb. För att möjliggöra snabbare svar på din fråga, ange även det exakta felmeddelandet från SPAR, HTTP statuskod samt tidsstämpel för anrop. Om tillämpligt, ange när det senast fungerade samt anropets URL, HTTP-metod och headers.

Publicerat 2024-05-02