Startsida

Registerutdrag

Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att få ett utdrag ur SPAR som visar vilka uppgifter som finns om dig i registret.

De uppgifter som kan finnas om dig i SPAR är;

 • namn
 • person- eller samordningsnummer
 • födelsetid
 • adress
 • folkbokföringsort och distrikt
 • födelsehemort
 • svenskt medborgarskap
 • make/maka/partner eller vårdnadshavare
 • avregistrering från folkbokföringen på grund av dödsfall eller annan anledning
 • datum för tilldelning av ett samordningsnummer
 • uppgift om personen som har tilldelats samordningsnummer har styrkt sin identitet eller gjort identiteten sannolik
 • preliminärt datum för vilandeförklaring av samordningsnummer
 • datum för vilandeförklaring av samordningsnummer
 • orsaken till vilandeförklaring av samordningsnummer
 • datum för förnyelse av samordningsnummer
 • datum när personen med samordningsnummer avled
 • summan av fastställd inkomst och inkomst av kapital (dock lägst noll kronor)
 • ägare av småhus- eller lantbruksenhet med småhus på tomtmark samt uppgift om kommun (belägenhet) och slutligen
 • taxeringsvärde för småhusenhet.

Det kan även finnas information om att du begärt spärr mot direktadresserad reklam med SPAR som adresskälla.

I registerutdraget visar vi sedan mitten av maj 2020 vilka företag och organisationer som fått uppgifter om dig.

Information om att en brottsbekämpande myndighet fått uppgifter om dig från SPAR redovisas inte i registerutdraget. Uppgifterna från SPAR kan hos en sådan myndighet användas i en förundersökning. Information om att den brottsbekämpande myndigheten fått uppgifter från SPAR kan vara sekretessbelagd enligt Offentlighets- och sekretesslagen (18 kap 1 §). För att inte begå sekretessbrott redovisas därför inte när en brottsbekämpande myndighet fått uppgifter om dig från SPAR.

Du kan själv ta fram ett registerutdrag i vår e-tjänst.

Saknar du e-legitimation kan du begära ett utdrag genom att skriva till:

Skatteverket SPAR
205 30 Malmö

Glöm inte att ange namn och personnummer.