Registerutdrag

Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att få ett utdrag ur SPAR som visar vilka uppgifter som finns om dig i registret.

De uppgifter som kan finnas om dig i SPAR är;

 • namn
 • person- eller samordningsnummer
 • födelsetid
 • adress
 • folkbokföringsort och distrikt
 • födelsehemort
 • svenskt medborgarskap
 • make eller vårdnadshavare
 • avregistrering från folkbokföringen på grund av dödsfall eller annan anledning
 • summan av fastställd inkomst och inkomst av kapital (dock lägst noll kronor)
 • ägare av småhus- eller lantbruksenhet med småhus på tomtmark samt uppgift om kommun (belägenhet) och slutligen
 • taxeringsvärde för småhusenhet.

Det kan även finnas information om att du begärt spärr mot direktadresserad reklam med SPAR som adresskälla.

I registerutdraget visar vi sedan mitten av maj 2020 vilka företag och organisationer som fått uppgifter om dig.

Du kan själv ta fram ett registerutdrag i vår e-tjänst.

Saknar du e-legitimation kan du begära ett utdrag genom att skriva till:

Skatteverket SPAR
171 94 SOLNA

Glöm inte att ange namn och personnummer.