Startsida

Servicekalender 2024

SPAR planerar följande driftavbrott. Driftavbrotten kan generellt sett avse antingen

  • uppdateringar i den tekniska plattformen ("uppgraderingar/ny funktionalitet i SPAR"), eller
  • serviceunderhåll av den tekniska miljön som vår driftleverantör måste genomföra.

Avbrotten kan vara olika långa. De kan också innebära att SPAR är helt eller endast delvis otillgängligt för SPAR:s kunder. Ofta har vi möjlighet att spegla SPAR via en databas-kopia vilket betyder att tjänsten Personsökning (via program till program-kommunikation) kan hållas öppen.

Observera att planeringen är preliminär. Nya datum kan komma att läggas till. Exakta tider kommer att anges i god tid före respektive driftstopp.

Måndag 12 februari 2024
Kundtestmiljön - serviceunderhåll kl. 08.00-16.00

Lördag 17 februari 2024
Produktionsmiljön och kundtestmiljön - serviceunderhåll kl. 08.00-18.00

Måndag 19 februari 2024
Kundtestmiljön - serviceunderhåll kl. 08.00-16.00

Tisdag 12 mars 2024
Kundtestmiljön - serviceunderhåll kl. 08.30-12.00

Måndag 8 april 2024
Kundtestmiljön - serviceunderhåll kl. 08.00-16.00

Lördag 13 april 2024
Produktionsmiljön - serviceunderhåll kl. 08.00-16.00

Tisdag 16 april 2024
Kundtestmiljön - serviceunderhåll kl. 08.30-12.00

Måndag 6 maj 2024
Produktionsmiljön - serviceunderhåll kl. 08.45-09.45

Torsdag 9 maj - söndag 12 maj 2024
Produktionsmiljön och kundtestmiljön - serviceunderhåll torsdag kl. 08.00-söndag kl. 18.00

Lördag 29 juni 2024
Produktionsmiljön och kundtestmiljön - serviceunderhåll kl. 08.00-18.00

Lördag 14 september 2024
Produktionsmiljön och kundtestmiljön - serviceunderhåll kl. 08.00-18.00

Lördag 28 september 2024
Produktionsmiljön och kundtestmiljön - serviceunderhåll kl. 08.00-18.00

Lördag 19 oktober – söndag 20 oktober 2024
Produktionsmiljön och kundtestmiljön - serviceunderhåll kl. 08.00-18.00

Lördag 16 november 2024
Produktionsmiljön och kundtestmiljön - serviceunderhåll kl. 08.00-18.00

Lördag 14 december 2024
Produktionsmiljön och kundtestmiljön - serviceunderhåll kl. 08.00-18.00