Startsida

Uppdatering av personer med samordningsnummer i SPAR 10 mars 2022

Torsdag den 10 mars 2022 mellan 8:00 - 17:00 uppdaterar vi SPAR med aktuella uppgifter för personer med samordningsnummer.
Ca 150 000 samordningsnummer kommer att uppdateras bland annat med uppgift om preliminärt vilandeförklaringsdatum.
För att kunna ta del av dessa uppgifter krävs att man använder xml-schema 2021.1 i SPAR.

Uppladdning av infiler till aviseringar kommer påverkas genom att inläsningen kommer gå långsammare än vanligt under uppdateringen.
Det kan alltså ta längre tid än normalt innan bekräftelse på att inlämnad fil är validerad och inläst.

Personsökning via pgm-pgm samt övriga tjänster påverkas inte.

Publicerat 2022-03-07