Startsida

Upp till 142 000 personer berörs av ändrade postnummer 7 mars 2022

Måndag 7 mars 2022 kommer mellan ca 26 000 – 142 000 personer bli uppdaterade i folkbokföringen med nytt postnummer. Anledningen är postens årliga ändringar av postnummerområden. Se vilka postnummer som förändras.

Personernas uppgifter kommer att aviseras från SPAR till berörda kunder via ordinarie ändringsavisering eller bruttoavisering vid nästa aviseringstillfälle, d.v.s. från och med tisdag 8 mars 2022.

Komplettering 2022-03-08
Det blev 88 500 personer som uppdaterades i folkbokföringen och därmed även SPAR.

Publicerat 2022-02-25