Startsida

SPAR-tjänster med version 20160213, 20170225 och 2019.1 upphör 2023-01-01

Slutdatumet har ändrats till 2023-02-28.

SPAR-tjänster med XML-schemaversion 20160213, 20170225 samt 2019.1 kommer inte att stödjas efter 2023-01-01. Detta gäller Personsökning program-program, Aviseringar, Urval och Personnummersättning.

Vid uppgradering rekommenderas att alltid göra det till senaste version, vilken för närvarande är 2021.1.

Information om de olika schemaversionerna och vad som skiljer dessa åt finns under XML-scheman.

Publicerat 2022-05-02