Startsida

Kundtestmiljön uppdaterad torsdag 20 januari 2022

Torsdag 20 januari 2022 uppdaterades SPAR:s kundtestmiljö avseende testpersoner och testfiler.
Inga förändringar berörde SPAR:s tjänster eller xml-scheman.

Förändringarna av testpersoner innebär bl.a. följande:

  •  Justering och tillägg av testpersoner med samordningsnummer för att spegla de nya termerna för samordningsnummer i schemaversion 2021.1.
  •  Nedskalning av antalet testpersoner från ca 5800 till ca 250.
  •  Korrigering av vissa person-/samordningsnummer.
  •  Föryngring av personer med vårdnadshavare.
  •  Justering av datum för att bli mer produktionslik avseende historiska poster, inkomstår mm.


Förändringarna av testfiler innebär bl.a. följande:

  •  In- och utfiler kommer att uppdateras för samtliga schemaversioner.
  •  Nya filer för 2021.1 kommer tillgängliggöras.


Samtliga dokument som berör kundtestmiljön är uppdaterade och finns nu tillgängliga på SPAR-webben.

Publicerat 2022-01-20