Startsida

Ny ansökningsblankett för Urval

Blanketten för urvalsansökan för direktreklam m.m. (SKV 1543) har fått nytt utseende.

Uppgifter om ombud kan anges i ansökningsblanketten
Uppgift om ett biträde/ombud kan numera lämnas på ansökningsblanketten. Den särskilda bilagan för Kontaktuppgifter (SKV 1546) ska bara bifogas om man tar hjälp av fler än ett ombud.

Upprepade uttag
Tillstånd till ”upprepade uttag” beviljas inte längre. Endast beslut för engångsuttag eller prenumeration medges. Befintliga tillstånd för upprepade uttag gäller giltighetstiden ut. Reglerna i Skatteverkets författningssamling, SKV 2021:1, om vilka slags tillstånd som får medges vid urval, har ändrats från 8 mars 2021.

Blanketter på engelska
Engelska versioner av blanketterna för Urval (SKV 1543) respektive Ändringsavisering, Personsökning m.m. (SKV 1537) är under framtagande.

Ansökningsblanketter till SPAR

Publicerat 2021-04-06