Startsida

Nya IP-adresser för produktionsmiljön den 6 maj

Vid servicefönster den 6 maj kommer samtliga applikationer i SPAR:s produktionsmiljö att få nya IP-adresser enligt nedan:

137.61.7.27    filtransport.statenspersonadressregister.se
137.61.7.28    kundapp.statenspersonadressregister.se
137.61.7.29    personsok.statenspersonadressregister.se
137.61.7.30    privatpersoner.statenspersonadressregister.se
137.61.7.31    xmls.statenspersonadressregister.se

Vi rekommenderar en verifiering att klientapplikationerna efter ändringen använder de nya IP-adresserna för att säkerställa funktionaliteten framåt.

Kundtestmiljön behåller sina nuvarande adresser och påverkas inte av denna ändring.

Publicerat 2024-04-08