Startsida

Förslag om ändrade regler för samordningsnummer

24 mars lämnade regeringen en proposition till riksdagen med förslag på förändringar i reglerna om samordningsnummer.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 18 juni 2021.

Förändringarna i förslaget innebär bland annat att ett samordningsnummer kommer förklaras vilande efter fem år från det att numret tilldelats om inte en myndighet eller den enskilde har kommit in med en ansökan om förnyelse av numret.

Det föreslås även en möjlighet att privatpersoner själva ska kunna ansöka om samordningsnummer, något som enbart myndigheter hittills kunnat göra. Dessutom ska enskilda med samordningsnummer bli skyldiga att anmäla uppgift om ändrad kontaktadress till Skatteverket.

Läs mer i propositionen.
Se även regeringens pressmeddelande.


Nya XML-scheman i SPAR: 2021.1
SPAR kommer införa nytt xml-schema för avisering och personsökning. Vi återkommer med information om dessa när riksdagen har fattat beslut och vi har fastställt det nya schemat.


Samordningsnummer kommer inte att gallras ur SPAR
SPAR kommer precis som hittills innehålla uppgifter om personer som har samordningsnummer under förutsättning att det inte råder osäkerhet om personernas identitet.

I SPAR kommer uppgifterna om samordningsnummer att finnas kvar även efter att det vilandeförklarats. Ingen gallring kommer ske.


Ett vilandeförklarat samordningsnummer – vad gör man då?
Företag måste själva avgöra hur man i sina verksamheter ska agera om en person har ett vilande samordningsnummer. SPAR kommer att redovisa om vilandeförklaringen beror på att tiden löpt ut utan att numret blivit förlängt eller om det beror på någon annan anledning.

Publicerat 2021-03-26