Startsida

Nya XML-scheman för samtliga tjänster i SPAR

De nya XML-schemana 2021.1 har nu publicerats. Förutom att det ingår nya termer för samordningsnummer har det även gjorts en del strukturella förändringar och namnändringar.

Den största förändringen berör hur adresser aviseras från SPAR. För att gå från ett äldre schema till nya 2021.1 behöver detta särskilt tas i beaktande.

Alla tidigare XML-scheman (versioner 20160213, 20170225 och 2019.1) kommer vara oförändrade. I framtiden kommer dessa äldre scheman att avvecklas.

Mer information och termbeskrivning av XML-schema 2021.1 finns i fliken Teknisk info, se särskilt avsnittet Ändringsbeskrivning. En illustration av adressrefaktoreringen finns under rubriken ‘Relaterade dokument’ längst ner på den sidan.

Publicerat 2021-10-20