Startsida

Kundtestmiljön uppdateras fredag 13 oktober 2023

Fredag 13 oktober 2023 uppdateras SPAR:s kundtestmiljö avseende testpersoner och testfiler. Tjänsterna ska inte påverkas, men små driftstörningar kan förekomma.
Inga förändringar berör SPAR:s tjänster eller XML-scheman.

Förändringarna av testpersoner innebär bl.a. följande:

  • Justering och tillägg av testpersoner med samordningsnummer för att spegla de nya termerna för samordningsnummer i schemaversion 2023.1.
  • Justering och tillägg av testpersoner med avregistreringsorsak Utvandrad för att spegla de nya termerna för utvandrade i schemaversion 2023.1.
  • Korrigering av vissa person-/samordningsnummer.
  • Föryngring av personer med vårdnadshavare.
  • Justering av datum för att bli mer produktionslik avseende historiska poster, inkomstår mm.


Förändringarna av testfiler innebär bl.a. följande:

  •  In- och utfiler kommer att uppdateras för samtliga schemaversioner.
  •  Nya filer för 2023.1 kommer tillgängliggöras.
  • In- och utfiler för ej längre aktuella schemaversioner tas bort.


Samtliga dokument som berör kundtestmiljön kommer uppdateras och finnas tillgängliga i fliken Teknisk info, i avsnittet
Anslutning till kundtestmiljön.

Publicerat 2023-10-12